Fotografia to moja pasja, a nawet więcej - to miłość robienia zdjęć. Moje zainteresowanie sięga roku 1998, jednak bardziej na serio zająłem się fotografią podczas pięcioletnich studiów  w Wyższej Szkole Sztuki
i Projektowania w Łodzi oraz po studiach. Rozwinęły mnie one w kierunku robienia lepszych zdjęć. Robię
je niekomercyjnie jak i komercyjnie, ale zawsze z wewnętrznej potrzeby i chęci tworzenia czegoś, a nie bycia tylko konsumentem. Z braku talentu plastycznego sięgnąłem po aparat fotograficzny, żeby on rysował to,
co ja wskażę. Wartościowe jest dla mnie przede wszystkim fotografowanie ludzi i utrwalanie tego, co dla nich ważne, czyli samych siebie oraz ich bliskich. Może wszyscy próbujemy nieustannie zatrzymać czas, który płynie
w swojej rozpiętości pomiędzy życiem, a śmiercią.

„Tylko fotografia może zatrzymać czas. Tylko fotografia ma możność pokonania widma śmierci i to jest moja nieustająca walka ze śmiercią i przemijaniem.”
- Zofia Rydet o swojej twórczości (1993)

--------------

Photography is my passion, even more – I love to take pictures! I have been interesting in it since 1998, but more seriously after the studies at High School of Art and Design in Lodz. Learning at this High School gave me the progress to take better pictures. I do this commercial and non-commercial but always through internal need and willling to create something and not to be only a consumer. I don’t have a fine-art talent so I take my camera to draw by light this what I want and point. It is very valuable for me to photograph specially people and embed this what is important for them.
Maybe all of us are trying to stop the time which flows in its range between life and death.

„Only photography is able to stop the time. Only photography can defeat the phantom of death and this is my neverending fight against death and passing.”
– Zofia Rydet about her creation (1993)
Back to Top